Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

Ngôi nhà với tên gọi Even Yehuda này được thiết kế theo phong cách minimalist với bàn tay tài hoa và đầy nghệ thuật của Oded Stern Meiraz và Sharon Neuman sẽ thu hút sự chú ý của bạn nếu có dịp đi ngang qua khu vực này của thủ đô Tel Aviv. Chiêm ngắm gần hơn để thấy được nét đẹp của ngôi nhà hiện đại nhưng trang nhã này.

f50954a37e002bdf2db65eefd47ad09c Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

2c7101e7564ee0fc4b87a6d7373b1cc0 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

2ecfc7deeae7af5816fbd88fbc03be14 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

3fc5d553307aa1ec8a5435a625a2af73 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

7b1c77112f140b235b91353cc5b29143 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

43d9e840dcf2c5e7cba5fa4ffbb68b48 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

139eb03ca597e6ae38ca273af4c8928f Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

711ead9384d5affa91771c67cb90aed8 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

2324cdd82288ebb647ffbfe4f242f009 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

4724e4fb613f7d42cd8305acdb2e0723 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

59220453accb995412b2a547aa2720f6 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

a8dbf629fc0943686cfa5e523f7c0ff9 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

c3f4dc6dd53c6ac5241ffa78c47003fe Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

c8f4b634656af701e61105a23721d102 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

c15ca65a71bbf89aabfcf5ff4fe6d5c2 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

d0619f447d19d011f61cdb19a2bc31c2 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

e23e5d38d393d9c89fd6bd122d3e525d Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

ed09fbd542c124a0442dececa07c378e Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

f9462e3f178574a9696ed7aa7e4cdbc4 Vẻ đẹp trang nhã toát lên từ ngôi nhà hiện đại ở thủ đô Tel Aviv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *